Informatie betreft de start van sportseizoen 2020 is beschikbaar!

Informatie betreft de start van sportseizoen 2020-2021
We hopen dat iedereen, ondanks de Covid-19 pandemie, een deugddoende vakantie heeft gehad. Het doet ons plezier om vanaf 8 september het nieuwe judo-seizoen 2020-2021 te kunnen starten, voor al onze leeftijdsgroepen, zij het dan initieel in een beperkte vorm – want de gezondheid van onze leden en hun familie is onze eerste zorg. Met deze willen we op een verantwoorde manier een balans vinden tussen het aanbieden van sport & ontspanning aan onze leden enerzijds, en onze zorg voor de volksgezondheid anderzijds. Laten we daar samen aan werken.

Voor hernieuwingen van bestaande leden biedt de club, ter compensatie van de verloren sportdagen sedert de Covid-19 lockdown in België, een eenmalige korting aan:

Jeugd en Volwassenen betalen 140 EUR voor een sportjaar, ipv 165EUR.

Voor nieuwe inschrijvingen blijven de (opnieuw) onveranderde tarieven van toepassing: 165 EUR voor Jeugd en Volwassenen.

Zoals vanouds behouden we het principe dat bij meer betalende Jeugd/Volwassen judoka’s uit hetzelfde gezin, de zelfde korting blijft behouden.

Gelieve Uw betaling te doen op BE26 4435 6932 4129 van “Judo Club Oudenaarde”, met vermelding van de naam + de voornaam van de judoka.

Judoka’s waarvan de vergunning en lidgeld vervalt of vervallen is worden verwittigd “ betalingsformulier” word hun bezorgd.

Voor beginners bieden wij opnieuw 4 tot 6 gratis en verzekerde lessen aan, op te nemen binnen 1 maand.

(*) Afspraken en lesrooster kunnen ten allen tijde worden aangepast door het bestuur, gevolg gevend aan verstrengingen of versoepelingen van de Covid-19 regels van de overheden, of om organisatorische / sportieve redenen bepaald door de club. Met U hopen wij zo spoedig mogelijk naar ons gebruikelijke regime over te kunnen gaan.

Voornaamste beperkingen
De voornaamste beperkingen, welke tot nader order van toepassing zullen zijn:

• Beperkt tot 50 (-12j) of 20 > (12j en ouder) deelnemers per les.
• Voor elke les vooraf inschrijven op online formulieren verplicht; hou Facebook en/of onze site in de gaten.
• Registratie en aanmelden is mogelijk met QR code, of op registratieblad, hou de website www.jcoudenaarde.be in de gaten!
• De wissel tussen volwassen en jeugd kan iets langer duren om de nodige ontsmettende taken uit te voeren.
• De Judo mat 300 m2 is onderverdeeld is 6 zones, duidelijk afgebakend
• De zones zijn genummerd van 1 tot 6 met volw bubbel van 2 of 4
• Zone nr. 2 is voorbehouden voor trainer en assistent.
• Jeugd komt binnen langs de poort ingang dojo, word geregistreerd en in bubbels verdeeld onder de 5 zones, na de training dojo verlaten langs poort
• Volwassen judoka’s dragen mondmasker en registreren zich bij binnenkomen (hoofdingang) tot in kleedkamers en naar de tatami, ook na de training. Mondmasker wegbergen in zakje met naam erop in zijn zone.
• Volwassenen doen hun mondmasker aan bij verlaten van zone, tijdens de training.
• Aangepast lesprogramma, trainen in bubbels van 2 of 4 (volwassenen kunnen desgewenst, op voorhand zelf hun bubbel vastleggen).
• De bar is toegankelijk mits de covid 19 afstand en regels te volgen zoals in horeca.
• Ouders en toeschouwers worden niet toegestaan de dojo te betreden.
• Geen bezoekende judoka’s toegelaten.
• Geen gebruik van stempelkaarten.
• Aanwezigheid word bijgehouden door bestuur, en op de stempelkaart aangestipt door judoka zelf.

Afspraken
1. Sporten is belangrijk, maar niet belangrijk genoeg om mensenlevens te riskeren.

Dus wie zich ziek voelt of koortsige verschijnselen heeft, komt NIET naar de dojo. Wie terugkeert van vakantie uit oranje of rode zone respecteert de quarantaine- voorschriften van de overheid. Wie ziekteverschijnselen (temperatuur) vertoont zal de toegang ontzegd worden.

2. Volg steeds de richtlijnen van lesgevers & bestuur. Neem de affiches met instructies in acht.
3. Voor en tijdens de les

 • Kom niet vroeger dan tien minuten vóór het begin van je les-uur naar de dojo. Blijf in de auto tot de deuren van de dojo opengaan. Respecteer de sociale afstand als je buiten wacht; op straat volg je de nationale en lokale regels mbt mondmaskerplicht.
 • De toegang zal pas gegeven worden als de vorige groep de zaal heeft verlaten en als de ontsmetting van de tatami, het gebruikte materiaal en het sanitair heeft plaatsgevonden.
 • Het betreden van de dojo dient te gebeuren via de hoofdingang,
 • Bij binnenkomen in de dojo ontsmet je je handen onmiddellijk aan de bus met alcoholgel.
 • Bevestig je aanwezigheid bij het binnenkomen aan de corona-verantwoordelijke. Enkel wie vooraf ingeschreven had, zal worden toegelaten.
 • Naast de mat respecteer je de sociale afstand.
 • Aangeraden wordt om in judogi naar de les te komen, maar de kleedkamers zijn wel beschikbaar.
 • Ouders en toeschouwers worden NIET toegestaan om de dojo te betreden.

4. Na de les Afspraken (vervolg)

 • Bij het verlaten van de mat ontsmet je je handen onmiddellijk aan de bus met alcoholgel.
 • Kleedkamers en douches zijn beschikbaar na de les. Douchen per trainingsbubbel.
 • Zodra je de mat verlaat, respecteer je opnieuw de sociale afstand.
 • Verlaat na je les-uur zo spoedig mogelijk de dojo, dit gebeurt verplicht via de nooduitgang opzij.
 • Blijf niet langer hangen op de parking dan strikt noodzakelijk; op straat volg je de nationale en lokale regels mbt mondmaskerplicht.

5. Opvolging

Wie deelgenomen heeft aan het judo en later positief test op corona, engageert zich ertoe mee te werken aan het contact-onderzoek van de overheid, en verwittigt het bestuur van Judo Club Oudenaarde.

 

COVID maatregelen